d.o.o. za informatiku,
usluge, export-import
Dragutina Žanića Karle 13c
32100 Vinkovci
Hrvatska

tel: +385 32 331 832

 


crta_horizontalna
crta_vertikalna

IPS ZA UDRUGE

R A Č U N O V O D S T V O

Financijsko / glavna knjiga

- analitički završni račun

- sintetički završni račun

- izvršenje plana

Analitička evidencija kupaca i dobavljača

- salda konti

- automatski obračun kamata

- automatska obrada opomena / tužbi / ovršnih prijedloga

- sumnjiva i sporna potraživanja

Evidencija sitnog inventara

Evidencija prisutnosti na radu

Obračun plaća

Obračun honorarnih isplata