Modul eRačuni omogućava:

  • Slanje i zaprimanje elektroničkih računa kroz sustav Moj e-račun
  • Provjera i pregled statusa računa ( potpisan, poslan, preuzet, neuspjelo, ispisan )
  • Kronološki prikaz statusa računa
  • Mogućnost pregleda i ispisa računa
  • Preuzimanje računa i implementacija u program
  • Arhiviranje potpisanih računa
  • Slanje dodatnog seta dokumenata ( eOtpremnica, eNarudžbenica )