KRATKI OPIS

 Mogućnost evidentiranja matičnih podataka korisnika sa:

 • instaliranom snagom
 • površinom
 • tarifnim grupama
 • modelima, ptv
 • podstanicama
 • kotlovnicama

Praćenje uređaja za mjerenje potrošnje toplinske energije i uređaja za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije 

Praćenje očitanja i automatski prijenos podataka o očitanju, ako je u digitalnom obliku

Obračun zaduženja sa ispisom računa (mogućnost 2D Bar code na računu)

Modul za udaljeno očitanje i obračun utroška

Digitalizacija poslovanja kroz Android mobilne aplikacije za očitanje stanja kotlovnica, očitanja mjerila i očitanja vode

Pregledi i ispisi utroška toplinske energije po:

 • obračunskom mjernom mjestu
 • mjerilu
 • tarifnom kupcu
 • adresi
 • namjeni
 • utrošku
 • datumu

Mogućnost automatskog rasknjižavanja uplata

Blagajničko poslovanje

Opomene i ovrhe

 • svakim ispisom korisnik dobiva status opomene ili ovrhe, tako da je korisnike moguće pratiti i na takav način
 • Android aplikacija - očitanja vode
 • Android aplikacija - kotlovnice
 • Android aplikacija - kotlovnice