Grobni očevidnik

Omogućeno ucrtavanje mjesta

Mogućnost evidentiranja po poljima

Obračun grobne naknade

Ispis HUB obrazaca

Analitika zaduženja/plaćanja