Aplikacija za obračun naknada osmišljena je tako da omogućava obračun više vrsta naknada unutar jedne baze korisnika (komunalna naknada, naknada za uređenje voda, spomenička renta, zakupi….)

Z N A Č A J K E

Mogućnost kompletne automatizacije rada

  • zaduženje temeljem matičnih podataka
  • automatsko razduživanje uplata prijenos izvatka u FINA formatu
  • generiranje temeljnice za knjiženje u glavnu knjigu

Analitički pregled 

  • po vrstama naknada
  • po obveznicima …

Mogućnost ispisa uplatnica i računa

Mogućnost ispisa 2D bar cod

  • ispis bar code-a na uplatnicama i računima

Evidentiranje dodatnih podataka (izdana Rješenja, opomene, socijalni program …)