R A Č U N O V O D S T V O

Financijsko / glavna knjiga

  • analitički završni račun
  • sintetički završni račun

Analitička evidencija kupaca i dobavljača

  • salda konti
  • automatski obračun PDV-a
  • automatski obračun kamata
  • automatska obrada opomena / tužbi / ovršnih prijedloga
  • sumnjiva i sporna potraživanja
  • automatsko knjiženje izvadaka u elektroničkom obliku 

Evidencija dugotrajne imovine

  • osnovna sredstva

Evidencija sitnog inventara

Evidencija prisutnosti na radu

Blagajna

Obračun plaća

Obračun honorarnih isplata

Knjiga nabave i utroška materijala

Kasa

Kalkulacije

Skladište ( robno / proizvodnja ) 

  • evidencija više radnih jedinica